NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY

  Rozvoj průmyslové strategické zóny triangle.

Více

  Strateie rozvoje obcí a mikroregionů

Více

  Zpracování projektových žádostí z dotačního programu OPŽP MČR

Více


  Vítejte na stránkách firmy

  Služby poskytované SHU:

- tvorba rozvojových studií, marketingových studií a studií proveditelnosti

- vyhledání vhodných lokalit pro realizaci projektových záměrů dle potřeb investora

- zajištění pasportizace strategicky významné lokality v součinnosti s místním samosprávným celkem

- zpracování veškerých podkladů pro přípravu závazných smluvních ujednání

Více

  Hlavní cíle SHU

Mezi naše hlavní cíle patří podpora rozbvvoje Ústeckého kraje, vyhledávání vhodných investičních partnerů ve spolupráci s významnými developerskými společnostmi

Více